Menu

IdrætsCampus

Idéen om at etablere en IdrætsCampus i Nykøbing Falster er ny, men ønsket om at samle byens to årstalsklubber B.1901 og B.1921 i én ny klub er bestemt ikke ny.

Igennem tiden har der af flere omgange været arbejdet med fusionsplaner. Den nye fodboldklub Nykøbing FC er landsdelens største fodboldklub med over 1.000 medlemmer. Og den er en af de større i Østdanmark. Nykøbing FC Aps er den professionelle overbygning. Ved at stå sammen og arbejde i samme retning kan vi tage fremtidens udfordring op, og skabe et sted som giver plads og muligheder for at udvikle sig til gavn og glæde for alle medlemmer. Vi vil gøre en forskel gennem klubudvikling på tværs af sociale skel og med respekt for forskelligheden.

Sammen vil vi have styrken til at fastholde divisionsstatus på herreseniorsiden og igen få det på dameseniorsiden. Vi ønsker at skabe rammen for at Nykøbing Falster kan udvikle sig som idrætsby og herigennem styrke fodbolden som sportsgren.

Vision

Grundlaget for etablering af IdrætsCampus er ønsket om at kunne tilbyde et socialt bredt favnende idræts- og fritidstilbud for alle kommunens borgere. Fra miniputspiller, ynglinge og oldboys til dedikerede fans og engagerede forældre. Samtidig skal der tilbydes talentudvikling på højt plan med de bedst mulige forud - sætninger, hvilket faciliteterne skal understøtte.

Idéen om IdrætsCampus ligger godt i tråd med Guldborgsund Kommunes inten - tioner om at manifestere sig som en aktiv og innovativ kommune. Etableringen af IdrætsCampus og udviklingen af Vesterskoven som dynamo indenfor sport og friluftsaktiviteter er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Det er et must og et stærkt signal om ambitioner, sammenhold og udvikling at samle byens to fod - boldklubber under samme tag – et vigtigt signal for tiltrækning af nye spillere og andre brugere af huset. Samtidig er det en kraftig understregning af kommunens overordnede målsætninger og strategier for at kommunen skal være et attraktivt sted at bo, med et aktivt og alsidigt kultur og fritidsliv.

IdrætsCampus er skabt med stor inspiration i bl.a. det nyetablerede Fodboldeks - perimentarium i Herning. Den nyskabende anskuelse af fodboldtræningen som legende og eksperimenterende virker som den rigtige måde at fastholde fodbold - spillet på som en af de mest populære sportsgrene; til stadighed fokuseret på både fællesskabet og holdet, men også koncentreret omkring udviklingen af den enkelte spiller.

Campus betyder ”åben plads”. Det er igennem tiderne særligt ble - vet brugt i universitetsøjemed – med henvisning til at den åbne plads sammenbandt et væld af forskellige aktiviteter og folk. Med navnet IdrætsCampus lægges der op til et sted hvor klubhus og baneanlæg er en integreret helhed. IdrætsCampus skal knytte et væld af forskellige aktiviteter og folk til sig – fra miniput til oldboys – fra motionist til eliteudøver - fra fodbold - spiller til rafleklub. 

NykobingFC.dk bruger cookies for at kunne give dig den absolut bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies, der er beskrevet i vores cookiepolitik.
Læs mere!