Menu

Camping

image

Vi tilbyder overnatning på vores campingplads som ligger tæt på selve stævneanlægget i forbindelse med Colourplus PinseCup (piger). Forældre har muligheden for at følge deres børn på tæt hold hvis de vælger at benytte campingpladsen. Alle bliver placeret klubvis.

Alle pladser er beliggende i gå-afstand fra banerne – med gode læforhold.

Der vil være opstillet toiletvogne på pladsen og der er også mulighed for at bade. Derudover er der sørget for el-tilførsel til de enkelte pladser. Husk at medbringe mindst 25 meter kabel med EU-stik tilslutning!

Prisen for overnatning 2 nætter (fredag-søndag) på campingpladsen er i 2020 - 400kr. pr. enhed (campingvogn eller telt). 

HUSK at sidste dato for tilmelding til campingpladsen er d. 17. april 2020.

Betaling skal ske inden ankomst på regnr. 2650, kontonr. 6700039755 /mobilpay 42801098, ellers er man ikke registreret.

Spørgsmål kan altid
rettes til Rene Olsen på mail reneolsen@nykobingfc.dk eller mobilnummer 42801098.


ORDENSREGLER Colourplus PinseCup (piger) CAMPING 

Colourplus PinseCup (piger) Camping åbner fredag og lukker igen søndag sidst på eftermiddagen, hvor alle gæster, vogne og telte skal have forladt pladsen. Vogne m.m. der henstår udenfor dette tidsrum fjernes uden ansvar. Colourplus PinseCup (piger) Camping er indrettet således at der opnås en højst mulig sikkerhed under opholdet for vore gæster. For at opnå denne samt overholde myndighedernes retningslinjer er det derfor vigtigt at nedenstående retningslinjer overholdes:

  • Alle gæster på Colourplus PinseCup (piger) Camping skal efterleve de af personalet anviste retningslinjer. Såfremt dette ikke efterkommes, kan personalet uden videre varsel bortvise den eller de personer.
  • Enhver brug af åben ild, skal ske under kraftigt hensyntagen til evt. brandfare. Grill og anden madlavning skal foregå på godkendt udstyr. Brugt grill materiale skal smides i de opstillede containere. Det er ikke tilladt at antænde bål.
  • Vogne og telte skal opstilles indenfor de afmærkede områder – brandveje skal ALTID holdes frie. Dette gælder også for teltpløkke, baduner og lign.
  • Tyveri, hærværk, slagsmål, upassende samt grov opførsel vil blive anmeldt til politiet, og vil betyde øjeblikkelig bortvisning.
  • Der skal være ro på campingpladserne senest kl. 24.00.
  • Kørsel med motorkøretøjer skal begrænses mest muligt på pladserne.
  • Toiletvogne og badefaciliteter skal efterlades i samme stand som man ønsker at modtage disse.
  • Der må maks. være et køretøj pr. campingenhed på pladsen – vi henstiller til at så mange som muligt parkerer udenfor campingpladsen på de arealer som giver mulighed herfor.
  • Hunde skal føres i snor og luftes udenfor camping området og boldbanerne.
  • Al affald skal smides i de opstilede affaldscontainere.

TAK FOR HJÆLPEN OG RIGTIG GOD FORNØJELSE!

NykobingFC.dk bruger cookies for at kunne give dig den absolut bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies, der er beskrevet i vores cookiepolitik.
Læs mere!