Menu

Medlemsbetingelser

§1. Medlemskabet
Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares medlemmets personoplysninger i en database, til hvilken kun NFC Fitness ledere har adgang til. Ændringer i persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m. skal øjeblikkeligt meddeles til NFC Fitness. Fornyelse af kreditkortnummer m.v. kan ske via Login på dbu.dk. NFC Fitness benytter medlemmets kontakt oplysninger til at sende meddelelser, herunder digitale meddelelser pr. e-mail og SMS, angående medlemskabet og eventuelt manglende betaling heraf. Ved manglende betaling kan NFC Fitness anvende samarbejdspartnere og underleverandører, som ligeledes vil kunne kontakte medlemmet herom.

§2. Adgangskontrol
Et medlem skal gøre brug af nøglebrik for at få adgang til centret. Kan medlemmet ikke få adgang til centret, rettes henvendelse til NFC Fitness. Har medlemmet en tro på, at andre uretmæssigt har fået adgang til centret med medlemmets nøglebrik, skal medlemmet straks kontakte NFC Fitness, som vil spærre den pågældendes adgangsmiddel og uden yderligere omkostninger erstatte dette. Nøglebrikken skal altid medbringes og skal bruges ifm. adgangskontrol.

§3. Varighed
Løbende medlemskaber fortsætter indtil de opsiges i henhold til §8. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber. 

§4. Indmeldelse og betaling
Ved oprettelse af et løbende medlemskab tilmeldes aftalen løbende betaling. Første abonnementsperiode samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding. Herefter bliver ydelsen automatisk trukket fra medlemmets kreditkort hver hel- eller halvår. Hver betaling tillægges gældende administrationsgebyr. Kvittering for indmeldelse og abonnementsaftale fremsendes på mail. 

§5. For sen betaling
Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, vil medlemmets adgang til centret blive indstillet, og der kan blive udsendt et rykkerbrev til medlemmet, hvorpå der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne påmindelse, kan NFC FITNESS sende yderligere et rykkerbrev med tillæg af yderligere rykkergebyr. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne 2. påmindelse, forbeholder NFC FITNESS sig ret til at overgive restancen til retslig inkasso. Samtidig anses medlemskabet som opsagt, præcis som hvis medlemmet selv havde opsagt. Herefter gælder standardbetingelser for opsigelsesperioden, som beskrevet i §8. Næstfølgende periodes betaling er dog til forfald straks, da medlemsaftalen nu anses som misligholdt.

§6. Prisændringer
Prisændringer meddeles på e-mail senest 30 dage før, prisændringerne træder i kraft.

§7. Bero-perioder
Medlemskaber kan sættes i bero ved henvendelse til NFC FITNESS, ved at sende en mail til centret. Bero-perioden træder i kraft fra den dag, man beder om at blive sat i bero. En bero-periode skal minimum være på 30 dage, og der kan alene laves perioder deleligt med 30 dage, dog max. 180 dage. Et medlemskab kan ikke opsiges i bero-perioden, ligesom det heller ikke er muligt at sætte medlemsskabet i bero i opsigelsesperioden. Hvis medlemmet ønsker at opsige sit medlemskab mens, det er sat i bero, skal beroperioden afbrydes.

§8. Opsigelse af løbende medlemskaber
Løbende medlemskaber kan til enhver tid opsiges skriftligt. Ved skriftlig opsigelse sendes e-mail til NFC Fitness. Medlemmet kan selvfølgelig fortsætte sin træning i hele opsigelsesperioden. Mailadresse til centret er webmaster@nykobingfc.dk. E-mailen skal indeholde navn, adresse og opsigelsesdato. Udmeldelsen er registreret ved modtagelse af en e-mailkvittering fra centret. I tilfælde af uenighed om udmeldelse påhviler det medlemmet at fremvise kvittering herfor.

§9. Minimumsalder
Minimumsalderen for at træne i NFC FITNESS er 15 år. Mindre børn er velkomne ifølge voksne, men må ikke benytte faciliteterne. 

§10. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos NFC FITNESS. NFC FITNESS anbefaler derfor, at man konsulterer egen læge, hvis man er i tvivl, inden træningen påbegyndes. NFC FITNESS tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§11. Værdigenstande
NFC FITNESS anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares sikkert under træning. NFC FITNESS bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

§12. Ordensregler
Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Angivne ordensregler samt anvisninger givet af NFC FITNESS personale skal altid følges.

  • Du kan træne i det tøj, der føles bekvemt for dig. Det kan f.eks. være en t-shirt og et par shorts eller tights.
  • Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at bære løsthængende halstørklæder, m.m.
  • Det er kun tilladt at bruge indendørssko i centeret.
  • Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem.
  • Centret er røgfrit område.
  • Gældende retningslinjer for rengøring og god hygiejne skal følges.
  • Det er ikke tilladt at benytte NFC Fitness faciliteter uden et gyldigt medlemskab, ligesom det heller ikke er tilladt at flere personer gør brug af det samme medlemskab. Overtrædelse af dette vil medføre et kontrolgebyr (pt. kr. 1.000, -) pr. involveret person.

§13. Umyndige medlemmer
Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås med skriftligt samtykke fra medlemmets værge. Indmeldelse af umyndige medlemmer kan kun ske ved personligt fremmøde i NFC FITNESS. Ved manglende betalinger eller gæld til NFC FITNESS indestår den gældende værge for det fulde beløb.

§14. Udelukkelse af medlem
NFC FITNESS kan til enhver tid - og uden angivelse af grund - afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af nøglebrik, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art, og NFC FITNESS forbeholder sig ret til at opkræve resterende ydelser af en indgået minimumsperiode.

§15. Ændring af medlemsbetingelser
NFC FITNESS har ret til at foretage sædvanlige ændringer i lokaler, udstyr og åbningstider med to ugers varsel ved opslag i NFC FITNESS. Alle øvrige medlemsbetingelser kan ændres uden varsel.

§16. Refunderinger
Hvis du har penge til gode hos NFC FITNESS, vil du som hovedregel blive godtgjort dette beløb i form af medlemsdage i dit fremadrettede medlemskab, og du vil derfor ikke have mulighed for at få sådanne beløb udbetalt i kontanter før dit medlemsskab ophører. Hvis dit medlemsskab er ophørt, vil et eventuelt tilgodehavende blive overført elektronisk via kontooverførsel til en dansk bankkonto.

§17. Klage- og værnetingsbestemmelse
Skulle du have en klage hos NFC FITNESS, kan denne indgives til webmaster@nykobingfc.dk.

Eventuelle uenigheder som ikke kan afklares i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

NykobingFC.dk bruger cookies for at kunne give dig den absolut bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies, der er beskrevet i vores cookiepolitik.
Læs mere!
Luk